Usługi

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

Świadczymy usługi zarówno w języku polskim jak i angielskim, a swym zakresem obejmujące:


 1. audyt ustawowy i kontraktowy
  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych
  • audyt zewnętrzny wykorzystania funduszy UE
  • badania i opinie biegłych wynikające z Kodeksu spółek handlowych 
  • audyt finansowy i prawny (wykonywany w ramach "due diligence")
  • audyt t tzw."śledczy" 
  • audyt naliczania wynagrodzeń
  • audyt strategiczny, biznesowy, organizacyjny
  • audyt systemu kontroli wewnętrznej
 2. doradztwo podatkowe 
  • odwołania od decyzji podatkowych
  • audyt podatkowy
  • opinie podatkowe - występowanie w imieniu podatnika o interpretację przepisow podatkowych
  • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli podatkowej
 3. ekspertyzy i analizy ekonomiczno – finansowe
  • wyceny firm
  • biznes plany
  • opinie ekonomiczno – finansowe
 4. rachunkowość
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych , w tym: prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdań wg.IFRS (MSR/MSSF) sporządzanie sprawozdań dla zagranicznych właścicieli w języku angielskim
  • podmiotów w likwidacji i upadłości istnieje możliwość dostępu "on line" do ksiąg prowadzonych przez biuro
  • nadzór nad księgami - - pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości
  • naliczanie płac i rozliczenia z ZUS
  • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
  • przegląd ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • doradztwo przy przejściu na pełną rachunkowość, łączeniu Spółek,itd
  • pozostałe doradztwo finansowo – księgowe
 5. doradztwo dotyczące:
  • przekształceń form prawnych
  • łączenia i dzielenia spółek
  • sprzedaży i zakupu podmiotów gospodarczych
 6. szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie:
  • ordynacji podatkowej (między innymi metody obrony w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz w postępowaniu odwoławczym)
  • podatków
  • rachunkowości
 7. wyceny przedsiębiorstw w celu ustalenia jego wartości na potrzeby:
  • kupna lub sprzedaży
  • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji
  • łączenia lub podziału przedsiębiorstw
  • podwyższenia kapitału lub umorzenia akcji i udziałów
  • określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze
  • postępowań cywilnoprawnych
  • podatkowe
  • egzekucji komorniczych
  • sprawozdawczości finansowej
  • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu
  • ubezpieczenia
  • odszkodowania
  • kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwoARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl