Publikacje

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

  • Jesteśmy inicjatorami i współtwórcami biuletynu wydawanego przez biegłych sądowych.
  • Polska Izba Biegłych Rewidentów prowadzi kampanię „Biegły rewident – Twój nowy doradca w rozwoju biznesu”. Powstał  film promujący profesję oraz ulotki prezentujące usługi biegłego rewidenta. Poniżej je podajemy:Film
Ulotka nr 1 dot.: usług przeglądu
Ulotka nr 2 dot.: doradztwa podatkowego
Ulotka nr 3 dot.: przygotowania sprawozdania finansowego
  • zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi ulotkami informacyjnymi przygotowanymi przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów: 

  • PIBR udostępniło Przewodni po zawodzie biegłego rewidenta, który wyjaśnia kim jest biegły rewident oraz prezentuje szereg informacji  jak nim zostać.

  • Udział naszych biegłych w konferencjach:
Danuta Boniecka na Konferencji biegłych sądowych w Częstochowie
Stosunek organów ścigania do zjawisk patologicznych w gospodarce.


ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl