Dokumenty spółki

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f


Na stornie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów zamieszczone są aktualne dane dotyczące firmy audytorskiej (nr ewidencyjny 2921) oraz biegłych rewidentów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Lista Firm AudytorskichDyplomy ukończenia studiów podyplomowych na SGH w Warszawie w zakresie Metod Wyceny Spółki Kapitałowej

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl