Danuta Boniecka

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

 

Danuta Boniecka – biegły rewident wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych  Rewidentów w Warszawie (numer ew. 9544). Założyciel i Partner Zarządzający ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i  Partnerzy w Gdańsku. 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, ukończone liczne studia podyplomowe, w tym z zakresu:  organizacji i zarządzania, dla dyrektorów finansowych, dla doradców podatkowych oraz z wyceny przedsiębiorstw.

Posiada bogate, wieloletnie doświadczenia głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz członka zarządu i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Trener,wykładowca i prelegent, prowadząca zajęcia na kursach z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego oraz finansów, między innymi  na zlecenie Stowarzyszenia Księgowych, Ministerstwa Sprawiedliwości, KIBR, SEKA S.A.,ODDK Sp. z o.o., Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Specjalizacja:

 • prawo i rachunkowość spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni (w tym mieszkaniowych),stowarzyszeń i fundacji, przedsiębiorstw komunalnych, wspólnot, itd.
 • doradztwo w zakresie bilansowym i podatkowym przy podziałach, fuzjach i przejęciach, przekształceniach form prawnych, wnoszeniu aportów, zakupie przedsiębiorstw, itd.
 • wyceny przedsiębiorstw, udziałów, na potrzeby utraty wartości aktywów, itd.
 • audyt (badania) wynikające z uregulowań ksh
 • audyt finansowy i prawny (due diligence), wycena przedsiębiorstw, analiza opłacalności inwestycji
 • audyt śledczy
 • doradztwo przy tworzeniu i usprawnianiu procedur wewnętrznych w pionach finansowo-księgowych i w zakresie gospodarki magazynowej, zarządzania majątkiem trwałym oraz optymalizacji kosztów
 • pomoc przy wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów
 • audyt prawno-podatkowy  oraz doradztwo w zakresie optymalizacji opodatkowania i rozliczeń z ZUS
 • audyt wynagrodzeń (jednorazowy lub w ramach stałego nadzoru)
 • pomoc przedsiębiorcom w kontaktach z organami skarbowymi (formułowanie zapytań w zakresie interpretacji prawa podatkowego, reprezentowanie podatnika, itd)
 • rachunkowość w trakcie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

 

 


ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl