O firmie

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku


ul. Hery 12 lokal 12
80-299 Gdańsk

e-mail: info@arches.pl

tel/fax: +48 58 522 97 98

kom:  +48 601 662 718           +48 600 910 562
f

Informacja ogólna o firmie audytorskiej

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy powstała poprzez wydzielenie z Biura Finansowo-Rachunkowego ARCHES działalności audytorskiej i doradczej. Kontynuując sięgającą 1989 roku działalność staliśmy się pierwszą Audytorską Spółką partnerską w województwie pomorskim. Badania i audyty finansowe, które przeprowadziliśmy podczas naszej wieloletniej pracy dotyczyły podmiotów gospodarczych z różnych dziedzin i branż, a zasięgiem objęliśmy teren całego kraju. Na liście badanych przez nas podmiotów znajdują się zarówno spółki kapitałowe jak i firmy prywatne. Wśród naszych klientów nie brak również przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, przedsiębiorstw komunalnych, ZOZ-ów, spółdzielni (w tym mieszkaniowych), TBS, SKOK-ów i innych podmiotów gospodarczych.

Spółka prowadzona jest przez kilku biegłych rewidentów, którzy poszczycić się mogą długoletnim doświadczeniem, wspomaganych przez aplikantów i asystentów. Na stałe współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin, w tym ze specjalistami w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego. Dzięki temu wykraczamy poza granice jednostronnego sposobu postrzegania zagadnień i jesteśmy w stanie podejść kompleksowo do spełnienia stawianych nam wymagań i oczekiwań.

Obok doświadczenia, posiadamy również umiejętność nowatorskiego podejście do problematyki prawa bilansowego, podatkowego, organizacji i zarządzania. Ponadto, w swojej pracy, zwłaszcza do prowadzenia badania sprawozdań finansowych, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia pracy, co pozwala skutecznie zaoszczędzić cenny czas naszych klientów.

Bogata wiedza naszych biegłych rewidentów znajduje odzwierciedlenie nie tylko w działalności audytorskiej, rachunkowej i doradczej, ale również szkoleniowej. Współpracujemy bowiem ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, SEKA S.A. w Warszawie i ODDK Sp. z o.o. w Gdańsku, prowadząc wykłady, szkolenia i prelekcje.

Partnerami zarządzającymi
ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów
Jankowiak i Partnerzy są biegli rewidenci:

Henryk Jankowiak – Prezes Zarządu
Danuta Boniecka – Wiceprezes Zarządu
ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl