Kontakt

ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka partnerska


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS numer 0000216291
REGON: 193077688 NIP: 584-252-85-72

80-299 Gdańsk, ul. Hery 12 lokal 12

web: www.arches.pl                      e-mail: info@arches.pl

tel/fax: (058) 522 97 98
Danuta Boniecka     +48 601 662 718                        in
Henryk Jankowiak    +48 600 910 562                       in2

Biuro Rachunkowe e-mail: biuro@arches.pl
ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska w Gdańsku
ul. Hery 12 lokal 12; 80-299 Gdańsk
tworzenie stron WebOn.pl